28 Eylül 2010 Salı

  • Bu modül, öğretmenliğin yanı sıra bir öğretim tasarımcısı rolünü üstlenmeniz gerektiğini düşünmenizi sağladı mı? Nasıl?


  • evet sağladı. öğretimde bilgi aktarımını yaparken görsellerle desteklenen öğrenmelerin daha kalıcı olduğu. bunun da tasarımı zenginleştirmek olduğunu düşünüyorum.


  • Projeler, öğrencilerimin öğrenme amaçlarına [öğretim programındaki kazanımlara] ulaşmaları ve 21. Yüzyıl Becerilerine sahip olmaları için nasıl yardımcı olabilir?


  • projeler öğrencilerin 21.yy becerilerine sahip olabilmeleri için yaratıcılıklarını ön plana çıkararak kendilerine güvenmelerine ve hedef yükseltmelerine yardımcı olur.    • Öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesi için proje yaklaşımını nasıl kullanabilirim?


  • Öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayarak kalıcı öğrenme yüzdelerini artırabilirim.